artykuł nr 1

Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Parafialnej

Załączniki:
Ogłoszenie o przetarguMB