artykuł nr 1

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości lokalowej nr 1, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 18, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu900 KB