artykuł nr 1

Ogłoszenie o V ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mireckiego

Załączniki:
Ogłoszenie o przetarguMB