artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego Jeziorna I przy ul. Chabrowej