artykuł nr 1

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Armii Krajowej 2/6-ul. Przeskok 6.