artykuł nr 1

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Armii Krajowej 2/6-ul. Przeskok 6

Załączniki:
OgłoszenieMB