artykuł nr 1

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Piotrków Trybunalski, położnej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego