artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 104.