artykuł nr 1

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Michałowskiej 16b i ul. Michałowskiej 16c