artykuł nr 1

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Tuwima 8 blok 10 m. 5