artykuł nr 1

Ogłoszenie o I przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Batorego 10.