artykuł nr 1

Ogłoszenie o I-szym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność skarbu państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzeje 1