artykuł nr 1

Ogłoszenie o I-szym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mireckiego