artykuł nr 1

Ogłoszenie o I-szym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego "Jeziorna II" przy ul. Kajakowej 8-16