artykuł nr 1

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Krasickiego 3

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu27 KB