artykuł nr 1

Przetarg odwołany

Prezydent Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego

odwołuje ogłoszony na dzień 23 marca 2007 r. ustny nieograniczony przetarg na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski,  położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 15/17 – ul. Wiejskiej 2.

Na powyższej nieruchomości rozważana jest ewentualna lokalizacja nowego budynku Biblioteki Publicznej. Do czasu jednoznacznego rozstrzygnięcia powyższego zagadnienia, wstrzymuje się zbycie nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego 15/17 – ul. Wiejskiej 2.

Mając na uwadze powyższe, ogłoszony na dzień 23 marca 2007 r. przetarg na zbycie tej nieruchomości nie odbędzie się.