artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, w drodze publicznego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Narutowicza 62.