artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: DYREKTORA OŚRODKA ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO w Piotrkowie Trybunalskim