artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta: PODINSPEKTOR DS. REKRUTACJI, BUDŻETU I ANALIZ