artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta: PODINSPEKTOR DS. NADZORU NAD SZKOLNICTWEM PONADGIMNAZJALNYM I KSZTAŁCENIEM USTAWICZNYM ORAZ DOTOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH W REFERACIE EDUKACJI