artykuł nr 1

Prezydent Misata Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownika jednostki organizacyjnej miasta: KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM