artykuł nr 1

Prezydent Miasata Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta PODINSPEKTOR DS. PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W KOMÓRCE PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W URZĘDZIE MIASTA W WYMIARZE 1/2 ETETU