artykuł nr 1

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Zespole ds. Analiz i Decyzji