artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: PODINSPEKTOR DS. OBSŁUGI INWESTORÓW I DOFINANSOWANIA REMONTÓW ZABYTKÓW W REFERACIE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA