artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: INSPEKTOR ds. gospodarki stałymi i ciekłymi odpadami komunalnymi, utrzymania miejsc pamięci narodowej i obiektów grobownictwa wojennego w Referacie Usług Komunalnych