artykuł nr 1

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomicy Rodzinie ogłasza nabór na wolne na stanowisko pracy - PODINSPEKTOR W ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE