artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownika Jednostki Organizacyjnej Miasta: Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta