artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. technicznego utrzymania zasobów mieszkaniowych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochronie Środowiska