artykuł nr 1

Kierownik Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Miejskim Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym w Piotrkowie Trybunalskim na stanowisko referenta ds udzielania pomocy materialnej w dziale socjalnym