artykuł nr 1

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Broniewskiego 16