artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagigicznej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 47