artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sienkiewicza 10/12