artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta: Podinspektor w Centrum Informacji Turystycznej Urzędu Miasta