artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta - podinspektor ds. zamówień publicznych w Referacie Zamówień Publicznych