artykuł nr 1

Dyrektor MZDiK w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy INSPEKTORA ds. UTRZYMANIA DRÓG w Dziale Utrzymania Obiektów Drogowych i Inżynierii Ruchu