artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora: PS Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Kazimierza Wielkiego 5, PS Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 98 bl. 2 B, ZSP Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Leonarda 12/14

Załączniki:
Ogłoszenie o konkursachMB