artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa PODINSPEKTORA DS. GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I PROGRAMÓW EKOLOGICZNYCH w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa