artykuł nr 1

Prezydent miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR DS. SPOŁECZNYCH W KOMÓRCE PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

Załączniki:
Informacja o wynikach naboru220 KB
Ogłoszenie748 KB