artykuł nr 1

Prezydent Miasta ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: KIEROWNIKA REFERATU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY