artykuł nr 1

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE!!!Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR DS. OBSŁUGI PROJEKTU: "INFRASTRUKTURA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO-ZADANIA MERYTORYCZNE" W REFERACIE GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU