artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. technicznego utrzymania zasobów mieszkaniowych w Biurze Inżyniera Miasta