artykuł nr 1

3. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta: PODINSPEKTOR DS. NADZORU INWESTYCYJNEGO ROBóT SANITARNYCH w Biurze Inwestycji i remontów 1/2 etatu