artykuł nr 1

Dyrektor MZDiK ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: KIEROWNIKA DZIAłU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ I INKASA