artykuł nr 1

2. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta: INSPEKTORA KONTROLI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ w Referacie Geodezji, Kartografii i Katastru