artykuł nr 1

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na 3 wolne stanowiska pracy: PODINSPEKTORóW W ZESPOLE śWIADCZEń RODZINNYCH