artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: PODINSPEKTOR DS. OBSłUGI ORGANóW RADY MIASTA W BIURZE RADY MIASTA