artykuł nr 1

Prezydent Miasta w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na stanowisko: INSPEKTORA DS. GOSPODARKI TRANSPORTOWEJ I ADMINISTROWANIA SIEDZIBAMI W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ W REFERACIE GOSPODARCZYM w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego