artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów mięsnych, wędliniarskich i drobiarskich dla Domu Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie:

„dostawa artykułów mięsnych, wędliniarskich i drobiarskich dla Domu Pomocy Społecznej ul. Żwirki 5/7w Piotrkowie Trybunalskim"

- termin składania ofert 08.05.2006 r. do godz. 10.00

- otwarcie ofert 08.05.2006 r. godz. 10.15

Informacje i specyfikację zamówienia można uzyskać w siedzibie DPS w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żwirki 5/7 pok. 18 lub pod tel. 647-51-72