artykuł nr 1

Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: "dostawa artykułów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim"

Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. ul. Żwirki 5/7ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie :

 

" dostawa artykułów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej

w Piotrkowie Trybunalskim „

 

termin składania ofert 12.04.2006 r. do godz. 10.00

otwarcie ofert 12.04.2006 r. godz. 12.00

Informacje i specyfikację zamówienia można uzyskać w siedzibie DPS

w Piotrkowie Tryb. ul. Żwirki 5/7 pok. 18 lub pod tel. 647-51-72