artykuł nr 1

Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie samochodu osobowo – towarowego marki Lublin

O G Ł O S Z E N I E

Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim

ogłasza przetarg nieograniczony

na zbycie samochodu osobowo – towarowego

 

1.       marka pojazdu                -     Lublin  3314;

2.       ładowność                       -     9 osób lub 1000 kg;

3.       numer fabryczny            -     331411T0007691;

4.       pojemność cm3               -     2417

5.       rok produkcji                  -     1996

 

Cena wywoławcza samochodu wg wyceny rzeczoznawcy -  8.300,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2006 r. o godz. 10,00 w pokoju nr 16 w obiekcie MOK w Piotrkowie Tryb. przy al. 3 Maja 12.

Pisemne oferty należy składać pod w.w. adres do godz. 9.30 w dniu 20 marca 2006 r.

Miejsce oględzin samochodu – siedziba MOK al. 3 Maja 12 w godz. 10,00 – 12.00 w dniach 15- 17 marca 2006 r.

MOK zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Osoba uprawniona do udzielania informacji: Małgorzata Dobrakowska,

tel. (0-44) 732-52-37.